Activiteiten 2018-2019

Tegenwoordig verzorgt de Broederschap verschillende activiteiten:

  • De jaarlijkse organisatie van het Larense patroonsfeest van Sint Johannes de Doper.
  • De Broederschap, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen, zorgt voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties.
  • Organisatie herdenking Marteldood Johannes de Doper.
  • Het organiseren van een maandelijkse Vesperviering in de basiliek op iedere eerste dinsdag van de maand om 21.30 uur.
  • Het maandelijks organiseren van Broederschapsmissen in de basiliek. Tijdens Broederschapsmissen trekken de broedermeesters in processie door de kerk, verzorgen de voorbeden en staan tijdens het eucharistiegebed rond de communiebank en begeleiden de communie-uitdelers. De Broederschapsmissen zijn om 10:00 uur (tenzij tijd anders vermeld) op de 2e zondag van de maand. De broederschap nodigt u van harte uit om na de Broederschap missen van 10:00 uur achterin de kerk gezamenlijk koffie te komen drinken m.u.v. 8 december. Data 2018: 24 december 20:30 uur en 24:00 uur. Data 2019: 18 april Witte-donderdag 19:30 uur, 21 april 1e Paasdag, 23 juni Sint Jan 9:00 uur. 
  • Een delegatie van de Broederschap zal op zondag 19 mei 2019 deelnemen aan de eucharistieviering , samen met de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament uit ‘s-Hertogenbosch in de Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch.
  • Op 16 junie zal een delegatie aanwezig zijn bij de Sacramentsprocessie rond de Sint Vituskerk te Blaricum.
  • Daarnaast treedt de Broederschap op als gastheer tijdens de door de Stichting Laren Klassiek georganiseerde Matthäus Passion in de Sint Jansbasiliek op 14 april 2019.

Maandelijks vindt er een Broederschapsmis plaats in de basiliek.