Activiteiten 2019

Tegenwoordig verzorgt de Broederschap verschillende activiteiten:

  • De jaarlijkse organisatie van het Larense patroonsfeest van Sint Johannes de Doper.
  • De Broederschap, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen, zorgt voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties.
  • Organisatie herdenking Marteldood Johannes de Doper.
  • Het organiseren van een maandelijkse Vesperviering in de basiliek op iedere eerste dinsdag van de maand om 21.30 uur.
  • Het maandelijks organiseren van Broederschapsmissen in de basiliek. Tijdens Broederschapsmissen trekken de broedermeesters in processie door de kerk, verzorgen de voorbeden en staan tijdens het eucharistiegebed rond de communiebank en begeleiden de communie-uitdelers. De Broederschapsmissen zijn om 10:00 uur (tenzij tijd anders vermeld) op de 2e zondag van de maand. De broederschap nodigt u van harte uit om na de Broederschap missen van 10:00 uur achterin de kerk gezamenlijk koffie te komen drinken. Afwijkende vieringen zijn op 24 december 20:30 uur en 24:00 uur.
  • Een delegatie van de Broederschap heeft op zondag 19 mei j.l. deelgenomen aan de eucharistieviering , samen met de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament uit ‘s-Hertogenbosch in de Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch.
  • Op 15 juni j.l. is een bestuurlijke afvaardiging aanwezig geweest bij de priesterwijding van Maciej Grądzki en Eric Fennis in de Sint Bavo kathedraal te Haarlem
  • Op 16 juni j.l. is een delegatie aanwezig geweest bij de Sacramentsprocessie rond de Sint Vituskerk te Blaricum.
  • Daarnaast treedt de Broederschap op als gastheer in de Sint Jansbasiliek tijdens de door de Stichting Laren Klassiek georganiseerde Matthäus Passion van 14 april j.l. en het Weihnachtsoratorium op 15 december 2019.

Maandelijks vindt er een Broederschapsmis plaats in de basiliek.