Koninklijke Onderscheiding voor dhr. J.G. van den Brink

Burgemeester Rinske Kruisinga reikte vrijdag 26 april 2019 de bij de onderscheiding behorende versierselen aan de decorandus uit.

De heer J.G.  (Jan) van den Brink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds lange tijd inzet voor het behoud van cultureel erfgoed en actief is op kerkelijk- en economisch gebied. Daarnaast zet hij zich ook in voor de bevordering van de bijenteelt.

Sinds 1994 is de heer Van den Brink bestuurslid van de Stichting Oude Landbouwgewassen in Laren (SOLL). Ver voor de oprichting van de SOLL zorgde hij ervoor dat er een akker in Laren niet meer met het uitzicht belemmerende mais, maar met graan werd bebouwd. Dit initiatief sloeg dermate goed aan dat het uiteindelijk in 1994 heeft geleid tot de oprichting van de SOLL. Hierdoor zijn de oude enggronden behouden en worden ze gebruikt waar ze vroeger voor bedoeld waren.

Tevens is de heer Van den Brink sinds 1971 bestuurslid (en vicevoorzitter) van het Broederschap van Sint Jan in Laren. Hij is medeverantwoordelijk voor het beleid. Met groot enthousiasme heeft de heer Van den Brink sturing gegeven aan alle veranderingen binnen de Broederschap en de Sint Jansprocessie. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Matthäus Passion in de Basiliek.

De heer Van den Brink was van 2005 tot 2010 voorzitter van de Ondernemersvereniging Naarderstraat in Laren. Hij heeft zich ingezet voor het verbeteren van het imago en de aantrekkelijkheid van de Naarderstraat.

Daarnaast is de heer Van den Brink sinds 2006 actief bij de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt Nederland Laren-Blaricum (VBBN). Eerst als bestuurslid, daarna als secretaris. Hij onderhield de correspondentie met de leden, verzorgde de notulen van de algemene ledenvergadering en hij organiseerde uitstapjes naar bijenvolken in speciale fruit- of andere bloeiende streken. Ook als lid zet de heer Van den Brink zich nog steeds met aanstekelijke enthousiasme in voor de vereniging.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.