Activiteiten 2022

Tegenwoordig verzorgt de Broederschap verschillende activiteiten:

  • De jaarlijkse organisatie van het Larense patroonsfeest van Sint Johannes de Doper.
  • De Broederschap, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen, zorgt voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties.
  • Organisatie herdenking Marteldood Johannes de Doper.
  • Het organiseren van een maandelijkse Vesperviering in de basiliek op iedere eerste dinsdag van de maand om 21.30 uur wanneer de Coronamaatregelen dat weer toelaten.
  • Het maandelijks organiseren van Broederschapsmissen in de basiliek. Tijdens Broederschapsmissen trekken de broedermeesters in processie door de kerk, verzorgen de voorbeden en staan tijdens het eucharistiegebed rond de communiebank en begeleiden de communie-uitdelers. De Broederschapsmissen zijn om 10:00 uur (tenzij tijd anders vermeld) op de 2e zondag van de maand. De broederschap nodigt u van harte uit om na de Broederschap missen van 10:00 uur achterin de kerk gezamenlijk koffie te komen drinken. Afwijkende vieringen zijn op Witte Donderdag 14 april 19:30 uur,  1e paasdag 17 april 10:00 uur en Kerstavond 24 december 21:00 uur en 1e Kerstdag 25 december 10:00 uur.
  • Een delegatie van de Broederschap zal op zondag 19 juni 2022 deelnemen aan de eucharistieviering en processie, samen met de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament uit ‘s-Hertogenbosch in de Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch.
  • Op 19 juni 2022 zal ook een delegatie aanwezig zijn bij de Sacramentsprocessie rond de Sint Vituskerk te Blaricum.
  • Daarnaast treedt de Broederschap op als gastheer in de Sint Jansbasiliek tijdens de door de Stichting Laren Klassiek georganiseerde Matthäus Passion op 10 april 2022 en het Kerstconcert medio tweede helft van december 2022 (o.v.b. van de Coronamaatregelen).
  • Bij alle eucharistievieringen assisteren de broedermeesters bij het in en uitgaan van de kerkbezoekers zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn. Verder verzorgen zij ook de begeleiding bij het ter communie gaan.

Maandelijks, de 2e zondag van de maand, vindt er een Broederschapsmis plaats in de basiliek.