Activiteiten 2023

Tegenwoordig verzorgt de Broederschap verschillende activiteiten:

  • De jaarlijkse organisatie van het Larense patroonsfeest van Sint Johannes de Doper.
  • De Broederschap, ondersteund door de buurtcomités voor de bouw van de erebogen, zorgt voor de organisatie van en de ordehandhaving tijdens de processie, de versiering van de basiliek, het kerkplein, de route en de accommodaties.
  • Organisatie herdenking Marteldood Johannes de Doper.
  • Het organiseren van een maandelijkse Vesperviering in de basiliek op iedere eerste dinsdag van de maand om 21.30 uur. Vanaf mei 2023 is dat om 20:30 uur.
  • Het maandelijks organiseren van Broederschapsmissen in de basiliek. Tijdens Broederschapsmissen trekken de broedermeesters in processie door de kerk, verzorgen de voorbeden en staan tijdens het eucharistiegebed rond de communiebank en begeleiden de communie-uitdelers. De Broederschapsmissen zijn om 10:00 uur (tenzij tijd anders vermeld) op de 2e zondag van de maand. Afwijkende vieringen zijn op Kerstavond 24 december.
  • Een delegatie van de Broederschap zal op zondag 11 juni 2023 deelnemen aan de eucharistieviering en processie, samen met de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament uit ‘s-Hertogenbosch in de Kathedraal van ‘s-Hertogenbosch.
  • Op 11 juni 2023 zal ook een delegatie aanwezig zijn bij de Sacramentsprocessie rond de Sint Vituskerk te Blaricum.
  • Daarnaast treedt de Broederschap op als gastheer in de Sint Jansbasiliek tijdens de door de Stichting Laren Klassiek georganiseerde Johannus Passion op Palmzondag en het Kerstconcert medio tweede helft van december 2023.

De 2e zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus, vindt de maandelijkse viering met de Broederschap plaats in de basiliek.