Kruisweg2020

Inleiding
In deze podcast horen we de Kruisweg. Normaal gesproken is er op Goede Vrijdag in vele kerken het gebruik om de Kruisweg te bidden, te mediteren en stil te zijn bij de laatste uren van Jezus’ leven. In deze tijden van de crisis rondom het corona-virus hebben we die mogelijkheid niet, en willen we via deze podcast u dit aanbieden, om toch samen op afstand die Kruisweg te bidden, te mediteren en daarbij stil te zijn. De afbeeldingen van de Kruisweg in Laren en de teksten vindt u in het boekje hieronder.

Klik hieronder om het ‘boekje’ te bekijken:
Boekje (pdf)

En klik hieronder op het witte driehoekje om de podcast te starten:


Aan deze podcast werkten mee:

Hans de Valk
Johannes Lauffer
Linda de Valk
Maurice Lagemaat
Sheryll de Valk
Tjeerd Sybrandi

Contact: hjdevalk@gmail.com