Reportage processie 2014

 

Sint-Jansprocessie 2014 meer dan geslaagd.

Mede door de prachtige weersomstandigheden van afgelopen zondag kan de Broederschap van Sint-Jan  terugkijken op een zeer geslaagde editie van de processie.

Met behulp van tientallen vrijwilligers was Laren weer het decor van de bid tocht, die dit jaar als thema had “de werken van barmhartigheid”.

Tijdens de diverse preken werd uitgebreid stilgestaan bij de rol die de Kerk en zijn volgelingen kan spelen bij de huidige wereldproblematiek. Volgens paus Franciscus is barmhartigheid de bakermat van het geloof.

De belangstelling voor de processie was groot en het is  verheugend om te zien dat de processie steeds meer landelijke aandacht krijgt en dat ook de jongeren een steeds prominentere rol krijgen in de processie met hun eigen programma.

In de ochtend had asieladvocaat Pieter Bogaers vertelt over zijn ervaringen met asielzoekers, en vooral over de problemen die christenen in andere landen moeten ondergaan om hun geloof te belijden. Zijn woorden hadden diepe indruk gemaakt onder de jongeren en was een discussiepunt in de processie. De jongerengroep werd vocaal ondersteund door Kees Kraaijenhof, en ook hij wist menig pelgrim te raken met zijn gezangen.

De traditionele afsluiting in een bomvolle basiliek was ook voor Mgr. Hendriks een reden om de talloze vrijwilligers te bedanken voor deze dag,  een echt katholiek feest zoals hij dat noemde. Met deze inspirerende woorden is het voor de broederschap een uitdaging om met volle energie te werken aan de processie van 2015.

Chris Bogaers, secretaris Broederschap van Sint-Jan.

 

Bruno Wacker; fotoreportage


Video-impressie door Sacha en Thijmen van der Zwaan


Philip Stoffels; fotoreportage


Nol Ploegmakers; unieke zwart-wit foto’s


Verdere berichten: