Reportage processie 2022

Na twee gemiste jaargangen dit jaar een meer dan geslaagd Patroonsfeest; 

Het feest 2022, waarin de nieuwe pastoor Nico van der Peet werd geïnstalleerd en pastoor Vriend het emeritaat ingaat, zit er weer op. Alle erepoorten zijn weer voor een jaar opgeborgen.

Op klokslag 11:00 uur trok de processie onder zomerse omstandigheden naar het Sint Janskerkhof. Wij kijken terug op een wel zeer geslaagde en een erg goed bezochte processie. De traditionele afsluiting in een overvolle Basiliek was ook voor Mgr. Hendriks een reden om de talloze vrijwilligers te bedanken voor deze dag. De enorme inzet van de vrijwilligers, de enthousiaste reacties van de pelgrims. Met name de deelname van aantal nieuwe jongeren bij het schoonmaken en aankleden van het kerkplein, het kerkhof,  het opbouwen van de erepoorten en bij de  ordedienst (blauwe sjerpen) geven het bestuur weer de kracht positief maar met zorg naar de toekomst te kijken. Alle mooie berichten en het enthousiasme van iedereen die zijn grote en kleine bijdrage geleverd heeft dragen ertoe bij dat wij alweer uitzien naar 2023.

Foto: Frederike Jeurink

Onze dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers, jong en oud, die dit voor u hebben mogelijk gemaakt.

In de onderstaande links leest u de homilie door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks en vindt u diverse foto’s en video’s die een uitstekend sfeerbeeld geven van onze processie.

Noteer alvast in uw agenda van 2023 de 25ste juni, want dan zal de processie weer uittrekken.

28 juni 2022, Cees van der Weerd, secretaris Broederschap van Sint-Jan.

Homilie door Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks

Foto-impressie Joost Enkelaar Fotografie*

Foto-impressie van Sacha & Thijmen van der Zwaan

Oog op Laren, Peter van Rietschoten

Hart van Laren

Bol-An, Leo Janssen (meerdere artikelen rondom Sint Jan)

Laarder Courant de BEL

* Foto’s zijn in opdracht van de broederschap en parochiebestuur gemaakt i.v.m. pastoorswisseling. Noch de broederschap noch de parochie hebben belang bij evt. verkoop van losse fotoafdrukken. De aankoop van fotoafdrukken is een zakelijke overeenkomst tussen de besteller en de fotograaf.