Programma 2022

Het onderstaande programma is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. 

Zaterdag 25 juni;

17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het Allerheiligste. In deze viering zal pastoor J.J.M. Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 26 juni;

7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is n.n.b.

9.00 uur: Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Hoofdcelebrant is n.n.b. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.

11.00 uur: SINT JANSPROCESSIE;
De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof.
Hoofdcelebrant is n.n.b.

13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.

14.30 uur: Afsluiting van de processie met sluitingslof in de Basiliek met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Zaterdag 25 augustus: Herdenking marteldood Sint Jan;

19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

Thema 2022;
Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest (wordt medio april 2022 bekend gemaakt). Tijdens het openingslof op zaterdag 25 juni zal Pastoor J.J.M. Vriend graag ingaan op het gekozen thema.

Collecte kerkhof;
Volgt.

Onkosten Sint Jansfeest;
Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te blijven steunen.
U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk. Dit jaar hebben wij nieuwe kleinere paraplus met gebogen handvat in ons assortiment. Met de aankoop van een paraplu voor €10,00, die u ook tegen de felle zon beschermd als parasol, ondersteund u de “Stichting broederschap van Sint Jan”.

Bruidjes, jonkers of kwastendrager;
Ben jij ook bruidje, jonker of kwastendrager in de St. Jansprocessie?
Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen.
Aanmelden, een jurkje lenen of vragen? Stuur een email naar bruidjes@sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249.
Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er één lenen via Nilleke. Van haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen.
Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, zondag 23 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.

Processiedeelnemers;
De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een goede verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.
Het processieboek is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Onderhoud kerkhof en graven;
De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, is ook dit jaar dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl
Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan. Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag 22 juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Verkoop planten;
Op maandag 27 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de processie.

Activiteiten van de Broederschap;
Meer informatie over de activiteiten van de broederschap vindt u hier.