Van het bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit 7 personen:
– A.W.J. Vos, voorzitter
– C.P.P.A. Bogaers, secretaris
– F.T.A. Bierlaagh, penningmeester
– J.J.M. Vriend Pastoor, bestuurslid
– J.G. van den Brink, vice voorzitter
– C.T. van der Weerd, 2e secretaris
– P.W.J.M. van der Zwaan, 2e penningmeester